Commemoration

במשך שנות ההיסטוריה של העם היהודי היוו ההנצחה והזיכרון, אבני דרך שנשמרו בקפדנות בגלות ובארץ. לאחר מלחמות אינסופיות שעבר העם בארץ נוצר צורך לשים דגש על זיכרון והנצחה. ניבנו אנדרטאות רבות בכל רחבי הארץ.
במשך השנים יצרתי פסלי הנצחה אישיים לזכר אנשים שונים כו גם לחיילים שהם למעשה עיצוב אנדרטה אישית פיסולית המתאימה בדיוק לחייו, דרכו, ולפעמים מותו של אותו אדם.  לפעמים  עשויה האנדרטה בבטון עטוף בדוק של חול, החומר ארצי מאד מייצג את הקשר ההדוק לארץ ומתחבר לנושא ההנצחת חיילים שנפלו. העבודה נעשית טון מרובד בטכניקה ייחודית שפיתחתי.
כמו כן עסקתי בהקמת אנדרטאות שהם למעשה קירות הנצחה כלליים לנופלים. 
פסלי הנצחה אישיים נוספים שיצרתי נעשו תוך שימוש בחומרים שונים כמו פליז, אלומיניום, תאורה, ובטכניקות מגוונות בהתאם לעיצוב הפיסולי שתכננתי. כל עיצוב אנדרטה - פסל הנצחה, שאני יוצרת, מתייחס אישית לאדם שאת זיכרו אני מנציחה, תוך הבנת אורח חייו, חזונו, ומהותו של אותו אדם. קירות הנצחה כלליים כמובן מתייחסים  לתמה הכללית.

מזמינה אתכם ליצור איתי קשר על מנת להנציח את יקירכם בדרך אמנותית ייחודית 052-4743374