הנצחה

במשך שנות ההיסטוריה של העם היהודי היווה הזיכרון אבן דרך ונשמר בקפדנות בגלות ובארץ.
לאחר מלחמות אינסופיות שעבר העם בארץ נוצר צורך לשים דגש על הנצחה וזיכרון.
הפסלים שיצרתי לזכר חיילים נעשו בבטון עטוף בדוק של חול בשיטה ייחודית שפיתחתי.
החומר ארצי מאד מייצג את הקשר ההדוק לארץ ומתחבר לנושא ההנצחה. אני יוצרת בטון מרובד ואקולוגי.
פיסלי הנצחה נוספים שיצרתי נעשו תוך שימוש בחומרים שונים כמו אלומיניום, תאורה, ובטכניקות מגוונות.

חדש: 20.8 סדנה של יצירה בבטון