פיסלי קיר מבטון עם זהב

שלוב של זהב בפיסלי בטון יוצר אווירה ייחודית בעיצוב החלל. בעולם העיצוב מתפתחת מגמה של חזרה לחומרים במראה טיבעי, גולמי, אמיתי – בטון ומתכת. הזהב מוביל ומופיע בעיצובים שונים וברמות שונות.
כאמנית אני אוהבת לקשור חומרים מדיציפלינות שונות מקצוות וליצור חיבורים בין חומרים שלא בהכרח  "מתאימים" כמו החיבור בן חומר ביניין כו בטון עם חומר טבעי טהור – זהב.
אני מתרגשת במיוחד בחוויה הנדירה של חיבור בן החומרים.זו חוויה שמחברת בין מרחבים טבעיים ומאפשרת לאדם חיבור עם עצמו הסביבה. זה מקום המאפשר לאדם הפרטי לבוא לידי ביטויתוך שהוא בוחר לעצמו את העבודה המיוחדת שמתאימה לו ולחלל העוטף אותו.
כל פיסלי הקיר שלי עשויים בטון מרובד קולוגי, ואני ממשיכה לפתח שיטות עבודה, טכניקות וחיבור בין חומרים תוך חשיבה על העצמת חווית החלל ע"י עצוב אותנטי, קיימות וסביבה.

חדש: 20.8 סדנה של יצירה בבטון